Miljöpolicy

Kvalitetssystem

Vi på A6 Ögonklinik jobbar utifrån gällande vårdplan, som är ISO 9001:2000. Vi identifierar kundens problem och önskemål och handla efter dessa.

- Vårt arbete utförs ärligt och med respekt för den enskilde kunden
- Vi letar rätt metoder och verktyg i vårt arbete med kunden
- Vi letar rätt produkt anpassade efter kundens behov och önskemål

Arbetsmiljö
Verksamhetsmiljön är en viktig del i vår verksamhet. Vi satsar på trivsel inom företaget och efterlever de arbetsmiljölagar som finns för vår verksamhet.

Miljöpolicy
Miljöhänsyn skall vara en naturlig del av vår verksamhet. Vi vill förebygga föroreningar och minska användningen av icke förnyelsebar naturresurser. Vi strävar efter avfallsminskning, återanvändning och återvinning. Vi försöker minska energianvändningen. Vi följer gällande lagar.